(02) 511 7711

Ilmoittaudu koulutukseen

Rakenteellinen

paloturvallisuus 8h
Hinta 490€ (jäsenille 390€)

Kurssipaikka:

Länsi-Suomen Pelastusliiton toimisto,
Kerosiinitie 26, 20360 TURKU

Täydennä yritys
Katuosoite on pakollinen tieto
Anna postinumero numeromuodossa.
Postitoimipaikka on pakollinen tieto.
Täydennä Osallistujamäärä

Koulutukseen osallistuva henkilö
(Jos osallistujia useampia, niin pääyhteyshenkilö):

Täydennä nimi
Täydennä sähköposti
Täydennä puhelin

Kurssin sisältö:
Kurssi koostuu teoriaopinnoista. Kurssilla perehdytään palomääräysten kehitykseen, voimassa olevaan asetukseen rakenteiden paloturvallisuudesta sekä palon leviämiseen ja sen estämiseen. Kurssilla opastetaan olemassa olevien rakennusten paloturvallisuuden parantamiseen rakennusten paloteknisiin selvitys- ja kartoitusmenetelmiin perehtymällä. Tämän lisäksi käsitellään seuraavia aiheita: Paloluokat, rakenteiden paloluokkamerkinnät, osastointitavat, palokatkot, alkusammutuskalusto ja poistumis- sekä savunpoistojärjestelyt.

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry

(02) 511 7711
toimisto@lspel.fi
www.lspel.fi

Turku
Kerosiinitie 26
20360 Turku

Pori
Satakunnankatu 3
28100 Pori
paloasema, 2 krs.